KAYIKHANE-KIR LOKANTASI

YIL

201-

YAPTIRAN

PROJE

BALOĞLU

OTURUM ALANI

TOPLAM ALAN

DURUMU

TAMAMLANDI



Yapılacak olan yapının planları, dış görünüşü, kitlelerin birbirleriyle oranı, iç tertipleri ve tüm ayrıntılarını içeren projelendirme yapılmıştır.







Diğer Projeler